Tin tức -Sự kiện

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2020 - 2021

Ngày đăng: 16/10/2020 -13:38:39 PM

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 09/9 đến ngày 15/10/2020, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2020 - 2021 cho sinh viên các chuyên ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Thể chất.
Với tinh thần làm việc tích cực, hình thức tổ chức sinh động kết hợp giữa phổ biến, tuyên truyền, xem phim tư liệu và hoạt động thực tế, các nội dung cơ bản của “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đã được chuyển tải đến sinh viên một cách ngắn gọn, trọng tâm nhất.
sptwnt
Thông qua tuần sinh hoạt công dân, hơn 1.000 sinh viên đã được trang bị các nội dung cơ bản về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ cụ thể của cá nhân trong trường sư phạm; văn hóa ứng xử trong trường học; qui chế đào tạo, qui chế sinh viên; chế độ, chính sách cũng như quyền lợi, nghĩa vụ của người học và công tác trọng tâm của Nhà trường năm học 2020 - 2021.
Tham gia học tập, sinh viên các khóa thể hiện tinh thần tự giác, ý thức nghiêm túc và hoàn thành bài kiểm tra đánh giá cuối đợt. Thời gian tới, Nhà trường tiếp tục triển khai đưa sinh viên vào các hoạt động trải nghiệm để các em củng cố kiến thức và thực hiện tốt nội dung “Tuần sinh hoạt công dân- sinh viên”./.

 

Người đưa tin: Hà Thị Mai Thanh

Tin cùng loại