Tin tức -Sự kiện

Trường CĐSPTW - Nha Trang đạt giải nhất tập thể Hội thi tìm hiểu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc trong Học sinh, Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 30/05/2017 -08:08:48 AM

Hội thi tìm hiểu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc trong Học sinh, Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa năm 2017 vừa được tổ chức tại trường Đại học Nha Trang.
Tham gia hội thi có 5 đội đến từ các trường Đại học, Cao đẳng với ba phần thi chính: Chào hỏi, Kiến thức, hùng biện và phần thi văn nghệ. 
Kết quả hội thi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Nha Trang đạt giải nhất tập thể, giải xuất sắc nhất phần thi kiến thức và giải ba văn nghệ. 
Hội thi tìm hiểu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong Học sinh, Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng Tỉnh Khánh Hòa năm 2017 là dịp để Học sinh, Sinh viên nâng cao nhận thức về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục vận động Học sinh, Sinh viên, thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định pháp luật về an ninh trật tự, các nội quy, quy chế xây dựng Nhà trường an toàn về an ninh trật tự./.
Một số hình ảnh của Đội Nhà trường tại Hội thi
sptwnt
sptwnt
sptwnt
sptwnt
sptwnt
sptwnt
 
 

Người đưa tin: Nguyễn Trung Triều

Tin cùng loại