Tin tức -Sự kiện

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Khẩn trương tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên

Ngày đăng: 03/08/2022 -09:15:36 AM

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn vừa ký văn bản về việc tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông cho năm học mới gửi UBND các tỉnh, thành phố. 
Bộ Chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn 2022-2026, riêng năm học 2022-2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập.
Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông bổ sung cho năm học 2022-2023. Số lượng biên chế bổ sung cụ thể của từng cấp học được quy định cụ thể.
 
Việc tuyển dụng biên chế giáo viên thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật; ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
Tập trung các giải pháp để đảm bảo nguồn tuyển dụng biên chế giáo viên như: thông tin rộng rãi về biên chế tuyển dụng, làm việc với các cơ sở đào tạo để có nguồn tuyển, trao đổi với các địa phương khác để phối hợp tuyển dụng theo các môn học đáp ứng yêu cầu… Về lâu dài, các địa phương cần có lộ trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành Giáo dục để đảm bảo có nguồn tuyển dụng cho lộ trình cấp bổ sung biên chế đến năm 2026.
Tiếp tục rà soát, xác định cụ thể số lượng, cơ cấu giáo viên còn thiếu của địa phương theo từng cấp học, môn học đến năm 2026 báo cáo Bộ GD&ĐT, Bộ Nội Vụ để bổ sung biên chế giáo viên trong tổng số biên chế giáo viên bổ sung đến năm 2026 nhằm đảm bảo lộ trình và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.
Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các địa phương thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, chỉ đạo sắp xếp, dồn dịch các điểm trường một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đảm bảo tính hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường.
Đồng thời, các địa phương xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích các cá nhân và doanh nghiệp thành lập các cơ sở giáo dục ngoài công lập, tham gia xã hội hoá giáo dục để giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và đồng bộ các giải pháp khác./.

Nguồn: tienphong.vn

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại