Tin tức -Sự kiện

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2019 - 2020

Ngày đăng: 18/09/2019 -07:20:42 AM

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang, từ ngày 03/9 đến ngày 10/9/2019, Phòng Công tác sinh viên phối hợp với các Phòng, Ban trong Trường tổ chức thành công “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2019 - 2020 cho sinh viên các khóa thuộc chuyên ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Đặc biệt, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Tiếng Anh.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc và có nhiều đổi mới về hình thức tổ chức, kết hợp phổ biến, tuyên truyền, xem phim tư liệu, hoạt động văn hóa văn nghệ, các nội dung cơ bản của “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đã được chuyển tải đến sinh viên một cách ngắn gọn, trọng tâm nhất.
Kết thúc tuần sinh hoạt, hơn 1400 sinh viên đã được học tập các nội dung cơ bản về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ của sinh viên sư phạm; chế độ, chính sách cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của người học; chương trình đào tạo các ngành học và công tác trọng tâm của Trường năm học 2019 - 2020.
Tham gia học tập, sinh viên thể hiện tinh thần tự giác, ý thức học tập nghiêm túc và thực hiện đầy đủ bài kiểm tra cuối đợt. Việc đánh giá kết quả “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2019 - 2020 sẽ được Phòng Công tác sinh viên thực hiện trong giao ban công tác sinh viên và chào cờ toàn Trường tháng 10/2019./.
Một số hình ảnh tại Tuần sinh hoạt công dân
sptwnt
sptwnt
sptwnt

Người đưa tin: Hà Thị Mai Thanh

Tin cùng loại