Thông báo

Thông báo Về việc sinh viên nghỉ học ngày 10/11/2020 (phòng tránh bão số 12)

Ngày đăng: 09/11/2020 -16:47:37 PM

Nhằm chủ động phòng chống bão số 12 đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Khánh Hòa,

Nhà trường thông báo sinh viên nghỉ học ngày 10/11/2020. Tạm dừng Lễ khai mạc Hội thao sinh viên lần thứ 19, năm 20202 đến khi có thông báo mới 

Yêu cầu:

1. Sinh viên nghỉ tại nhà, không ra ngoài trong thời gian mưa bão.

2. Theo dõi kế hoạch Khai mạc Hội thao truyền thống sinh viên lần thứ 19, năm 2020 (dự kiến tổ chức lại vào chiều thứ 5, ngày 12/11/2020).

3. Chủ động theo dõi thời khóa biểu để nắm thông tin về kế hoạch học bù trong thời gian tới (lịch học bù dự kiến tổ chức vào các ngày thứ 7).

 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại