Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẮT TRỢ CẤP XÃ HỘI CỦA NHỮNG SINH VIÊN KHÔNG HOÀN THIỆN THỦ TỤC THEO QUY ĐỊNH - HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng: 13/06/2019 -07:52:31 AM

Những sinh viên có tên dưới đây bị cắt trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2018-2019

- Lý do: đã thông báo, liên lạc nhiều lần nhưng sinh viên vẫn không cung cấp thông tin cá nhân theo quy định để hoàn thiện thủ tục thanh toán.

- Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ GVCN hoặc Phòng CTSV để được giải  thích rõ hơn./.

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại