Thông báo

Thông báo kết quả xét điểm rèn luyện, xét học bổng KKHT - Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019 (chính thức)

Ngày đăng: 25/09/2019 -10:23:54 AM

 

(Vui lòng downloat file đính kèm)

1. Kết quả xét điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019 và xếp loại rèn luyện cả năm.

2. Danh sách SV được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 – năm học 2018-2019

3. Thời gian chi trả học bổng và kinh phí khen thưởng: Từ ngày 07 đến ngày 09/10/2019

* Nơi nhận: Phòng Kế hoạch tài chính , tầng 1 nhà A5 (gặp cô Nhung )

* Lưu ý: Sinh viên cần mang theo thẻ sinh viên để làm các thủ tục cần thiết.

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại