Thông báo

Thông báo: Danh sách sinh viên đã đăng ký thành công BHYT (hiệu lực từ tháng 10/2021)

Ngày đăng: 28/10/2021 -11:08:31 AM

Những sinh viên đã đăng ký mua BHYT nhưng chưa có tên (đang trong quá trình rà soát thông tin) sẽ tiếp tục được cập nhập bổ sung và sẽ thông báo đến sinh viên trong thời gian tới

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại