Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, TRỢ CẤP XÃ HỘI, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018 (Đợt 2)

Ngày đăng: 08/10/2018 -14:54:56 PM

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM  TRUNG ƯƠNG - NHA TRANG

          PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

                                                   THÔNG BÁO

            Về việc chi trả các khoản kinh phí của HSSV học kỳ II – năm học 2017-2018

 

Phòng Công tác sinh viên xin thông báo thời gian và nội dung chi trả các khoản kinh

phí của sinh viên học kỳ II- năm học 2017-2018, với thời gian và nội dung cụ thể

như sau:

 

TT

Nội dung chi trả

Thời gian

Yêu cầu

Ghi chú

1

Chi khen thưởng năm học 2017-2018 (Theo QĐ số 492/QĐ-CĐSPTWNT ngày 24/9/2018)

Trong 3 ngày  (từ ngày 15 đến ngày 17/10/2018)

* Tập thể: Lớp trưởng mang thẻ sinh viên lên nhận

* Cá nhân: Mang thẻ SV lên ký nhận trực tiếp

* Nơi nhận: Phòng Kế hoạch tài chính (KHTC), tầng 1 nhà A5.

 

2

Học bổng khuyến  khích học tập (theo QĐ số 504/QĐCĐSPTWNT ngày 25/9/2018)

Cá nhân SV mang thẻ SV lên ký nhận trực tiếp

3

Chi hỗ trợ chi phí học tập (theo QĐ số 505/QĐCĐSPTWNT ngày 25/9/2018)

Cá nhân SV mang thẻ SV lên ký nhận trực tiếp

4

Chi trợ cấp xã hội (theo QĐ số 504/QĐCĐSPTWNT ngày 25/9/2018)

Cá nhân SV mang thẻ SV lên ký nhận trực tiếp

5

Trả kinh phí (cược) tiền điện năm học 2017-2018

Trưởng phòng và một thành viên khác trong phòng mang thẻ SV lên nhận trực tiếp (phải có 2 người cùng lúc)

Lưu ý:

-         Danh sách sinh viên được nhận các khoản kinh phí: tra cứu trực tiếp trên Website nhà trường.

-         Phòng KHTC chỉ chi trả trong 3 ngày, sau thời gian nhận như qui định ở trên, sinh

      viên nào chưa lên nhận sẽ được giải quyết khi có thông báo mới.

                                                                                                                                                                                                                                                              Nha Trang, ngày 08/10/2018

Pt. PHÒNG CTSV

 

        Đỗ Văn Sỹ

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại