Thông báo

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng Bluezone (phát hiện tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19)

Ngày đăng: 03/09/2020 -15:35:11 PM

Để giải đáp những thắc mắc và hỗ trợ sinh viên trong việc tải và cài đặt ứng dụng Bluezone (phát hiện tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19), Phòng Công tác sinh viên gửi đến các bạn hướng dẫn sau:

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại