Thông báo

Kế hoạch Tổ chức Hội thi văn nghệ, thể thao truyền thống sinh viên lần thứ XVII - 2018 (chỉnh sửa)

Ngày đăng: 01/10/2018 -18:48:06 PM

+ Điều lệ Hội thao 2018 (Xem chi tiết)

+ Điều lệ Hội thi văn nghệ 2018 (Xem chi tiết)

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại