Thông báo

Thông báo Kế hoạch tham gia "Hội thi tìm hiểu phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong HSSV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa - năm 2020"

Ngày đăng: 07/08/2020 -10:11:01 AM