Thông báo

Thông báo gặp mặt sinh viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số sống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 09/01/2020 -16:43:48 PM

Thực hiện Công văn số 2956/SGDĐT-GDTrHTX, ngày 24/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa. Phòng Công tác sinh viên kính mời các sinh viên (có danh sách kèm theo) tham dự buổi gặp mặt nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020.

Thời gian gặp mặt: 08 giờ ngày 16/01/2020( vào ngày 22 tháng chạp 2019)

Địa điểm: Hội trường Trường Đại Học Nha Trang- Số 02 Đường Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang

Trang phục tham dự: Ngiêm túc, áo thanh niên

 Đề nghị các sinh viên tham gia đông đủ, đúng thời gian quy định.

Trân trọng .