Thông báo

Thông báo kết quả xét điểm rèn luyện - cấp học bổng - trợ cấp xã hội - hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ II - năm học 2017-2018 (đợt 2)

Ngày đăng: 26/09/2018 -10:45:21 AM

Phòng Công tác sinh viên xin thông báo:

1. Kết quả xét điểm rèn luyện của từng sinh viên, học kỳ II - năm học 2017-2018 (xem Tại đây)

2. Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội và nhận hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II-năm học 2017-2018 (xem Tại đây)

3. Danh sách tập thể, cá nhân được Nhà trường khen thưởng về thành tích trong học tập và tham gia tích cực các hoạt động phong trào năm học 2017-2018 (xem Tại đây)

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại