Thông báo

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN, HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng: 05/04/2019 -09:00:44 AM

           Để công tác khảo sát hoạt động giảng dạy của GV HK2 2018-2019 đạt hiệu quả, Phòng CTSV đề nghị sinh viên các lớp xem lịch khảo sát, tham gia đầy đủ và tập trung đúng thời gian quy định ( xem file kèm theo).

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại