Thông báo

Thông báo: Kết quả xét điểm rèn luyện, xét cấp học bổng học kỳ I và danh sách SV nhận Trợ cấp xã hội học kỳ II - Năm học 2021-2022 (03 sheet)

Ngày đăng: 23/04/2022 -09:27:25 AM

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại