Thông báo

Thông báo Danh sách niêm yết cử tri bầu cử tại điểm Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang

Ngày đăng: 28/04/2021 -14:09:38 PM

Đề nghị CBVC, sinh viên có tên trong danh sách đã đăng ký bầu cử tại điểm Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang (điểm bầu cử số 10) rà soát thông tin, nếu có điều chỉnh báo cho Phòng CTSV (cô Hồng Thúy) để tiếp nhận xử lý trước ngày 06/5/2021. Trân trọng

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại