Thông báo

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU "TUẦN SINH HỌAT CÔNG DÂN - SINH VIÊN" - NĂM HỌC 2019-2020

Ngày đăng: 28/08/2019 -10:08:12 AM

Đề nghị sinh viên các khóa/lớp theo dõi thời khóa biểu và tham gia học tập đầy đủ theo kế hoạch thời gian quy định./.

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại