Thông báo

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN HẾT HẠN BẢO HIỂM Y TẾ PHẢI MUA BỔ SUNG TỪ THÁNG 4/2019

Ngày đăng: 03/04/2019 -14:48:22 PM

            Nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về BHYT sinh viên, hiện nay một số sinh viên đã hết hạn bảo hiểm y tế. 
            Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách dưới đây liên hệ Y tế cơ quan để đăng ký mua BHYT bổ sung để đảm bảo cho việc chăm sóc, khám sức khỏe cá nhân đồng thời không làm ảnh hưởng đến kết quả xếp loại điểm rèn luyện và tham gia xét học bổng cũng như các chế độ chính sách khác..
 
 
            Thời hạn mua từ ngày 01/4/2019 và kết thúc ngày 16/4/2019
 
           Trân trọng

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại