Thông báo

Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng của Hội khuyến học Trường (đợt 1) - năm học 2020-2021

Ngày đăng: 24/03/2021 -15:50:30 PM

Nhà trường sẽ tổ chức trao học bổng cùng với những SV được nhận học bổng từ Hội khuyến học tỉnh Khánh Hòa. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.