Thông báo

Thông báo sinh viên trở lại Trường tiếp tục học tập

Ngày đăng: 27/04/2020 -16:53:30 PM

Để công tác đón tiếp sinh viên được chu đáo và đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, Phòng Công tác Sinh viên đề nghị sinh viên không vào sớm trước thời gian quy định cho từng khóa; thực hiện kê khai y tế cá nhân gửi về cho GVCN trước khi quay trở lại Trường tiếp tục học tập./.

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại