Thông báo

Thông báo danh sách sinh viên đã hết hạn BHYT từ tháng 10 năm 2019 và từ tháng 1 năm 2020

Ngày đăng: 02/12/2019 -15:10:04 PM

Mua BHYT là quy định bắt buộc tham gia đối với mọi sinh viên đã được quy định tại Luật Bảo hiểm Y tế. Yêu cầu các sinh viên có tên sau đây nghiêm túc chấp hành đúng quy định này./.

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại