Thông báo

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP- HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019 (đợt 1)

Ngày đăng: 18/06/2019 -09:47:16 AM

Những sinh viên có tên trong danh sách dưới đây, trong 3 ngày từ ngày 17 đến ngày 19/6/2019, trực tiếp lên phòng CTSV cung cấp số tài khoản cá nhân (chính chủ), số CMND và ký xác nhận để Phòng KHTC thực hiện giao dịch chuyển tiền. Hết thời hạn kể trên sinh viên nào không cung cấp tài khoản sẽ tự chịu trách nhiệm về việc không được nhận học bổng KKHT của học kỳ này./.