Thông báo

Danh sách sinh viên chưa có Bảo hiểm Y tế- Năm học 2019 - 2020

Ngày đăng: 03/10/2019 -16:10:05 PM

Đề nghị GVCN, Ban cán sự các lớp đôn đốc nhắc nhở và yêu cầu những sinh viên có tên trong danh sách nghiêm túc thực hiện. Hạn cuối đăng ký đến ngày 15/10/2019 tại phòng Y tế cơ quan.

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại