Thông báo

Thông báo kết quả Điểm bài thu hoạch "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên " năm 2019

Ngày đăng: 14/10/2019 -14:45:38 PM

Sinh viên xem Danh sách tham gia thi bổ sung (trong file đính kèm)

Thời gian thi: 10g30' ngày 17/10/2019

Địa điểm : Hội trường B

Lưu ý: Nhà trường chỉ tổ chức thi bổ sung 1 lần, đề nghị sinh viên có tên nghiêm túc chấp hành và có mặt đúng thời gian quy định

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại