Thông báo

Thông báo danh sách sinh viên nhận Trợ cấp xã hội và Hỗ trợ chi phí học tập- Học kỳ I, năm học 2019-2020

Ngày đăng: 19/12/2019 -09:11:50 AM

- Những sinh viên ở trong nhiều diện xét hỗ trợ, chỉ được hưởng một lần ở mức cao nhất

- Thời gian chi trả:

+ Hỗ trợ chi phí học tập: Trả trực tiếp vào tài khoản cá nhân sinh viên, chi nhánh Ngân hàng Đông Á từ sau ngày 25/12/2019

+ Trợ cấp xã hội: Sinh viên xuống nhận trực tiếp tại Phòng Kế hoạch tài chính các ngày 30-31/12/2019 (khi đi mang theo CMND, thẻ sinh viên)