Thông báo

Thông báo về việc công nhận Kết quả rèn luyện, Cấp học bổng KKHT; trợ cấp xã hội và hỗ trợ Chi phí học tập học kỳ I, năm học 2018-2019

Ngày đăng: 25/03/2019 -07:34:08 AM

THÔNG BÁO

        Phòng Công tác sinh viên thông báo Công nhận nhận Kết quả rèn luyện; cấp học bổng KKHT; trợ cấp xã hội và hỗ trợ Chi phí học tập, học kỳ I – Năm học 2018-2019 (bản chính thức)

* Thời gian chi trả các khoản kinh phí của sinh viên:

- Ngày 01->03/4/2019 chi trả cho các khóa năm thứ 1(M23;D14;N24;TA6;T18)

- Ngày 15->17/4/2019 chi trả cho các khóa năm thứ 2,3 (các khóa đi thực tập về)

* Ghi chú: Sinh viên xem thông tin chi tiết (trên file đính kèm), khi lên nhận kinh phí mang theo thẻ sinh viên và nhận đúng thời gian theo quy định

* Nơi nhận kinh phí: Phòng Kế hoạch Tài chính – Nhà A2 (Cô Nhung) 

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại