Thông báo

Thông báo Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến học tỉnh Khánh Hòa (ngày 28/3/2021)

Ngày đăng: 17/03/2021 -09:45:07 AM

Ngày 12/03/2021, Hội khuyến học Nhà trường đã xét chọn 07 sinh viên có hoàn cảnh có khăn có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập đề nghị Hội khuyến học, khuyến tài tỉnh Khánh Hòa xét cấp học bổng. Đề nghị các sinh viên đã được xét chọn (có tên trong danh sách kèm theo) gặp cô Hồng Thúy (phòng Công tác sinh viên) hoàn thiện các thủ tục để nhận học bổng theo quy định. Thời gian hoàn thành thủ tục trước 16g ngày 25/3/2021./.

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại