Thông báo

Thông báo Quyết định công nhận điểm rèn luyện kỳ II, cả năm - xét cấp học bổng học kỳ 2, năm học 2018-2020 (khóa 2018, 2019)

Ngày đăng: 02/10/2020 -17:04:06 PM

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại