Thông báo

Thông báo Kết quả điểm "Tuần sinh hoạt công dân" năm 2018, danh sách sinh viên thi bổ sung, thi lại Bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân

Ngày đăng: 02/11/2018 -19:19:22 PM

Phòng Công tác sinh viên thông báo:

- Kết quả điểm "Tuần sinh hoạt công dân" năm 2018
- Danh sách sinh viên thi bổ sung, thi lại Bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân
- Thời gian thi lại: 10g30' sáng ngày 08/11/2018 tại Phòng Hội trường lớn

 

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại