Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HỌC BỔNG, TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016-2017

Ngày đăng: 17/10/2017 -18:59:33 PM

 TRƯỜNG CĐSPTW NHA TRANG

           PHÒNG CTSV

 

THÔNG BÁO

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường, Phòng công tác Sinh viên, Ban KHTC thông báo đến toàn thể HSSV một số nội dung như sau:

 

TT

Nội dung

Lưu ý

1

Thông tin kết quả Xét điểm rèn luyện – Trợ cấp học bổng khuyến khích học tập; trợ cấp xã hội cho HSSV học kỳ 2 – Năm học 2016-2017

(xem file đính kèm).

Mang thẻ SV khi nhận  học bổng; trợ cấp XH.

 

2

Danh sách HSSV được khen thưởng năm học 2016 - 2017

(xem file đính kèm). Hình thức tổ chức khen thưởng sẽ trao trong thời gian thuận tiện nhất

3

Chi trả tiền ứng điện nước năm học 2016-2017

SV trưởng phòng mang thẻ SV lên phòng KHTC để thanh toán

4

Thanh toán hoàn lại tiền dư đóng Bảo hiểm thân thể  của SV năm  thứ nhất.

SV mang biên lai nộp tiền đầu khóa học để đối chiếu

5

Thời gian chi trả kinh phí: trong 3 ngày, từ ngày 01 đến ngày 03/11/2017, tại Ban KHTC (Thầy Nam)

SV lên nhận đúng thời gian nêu trên

 

 PHÒNG CTSV

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại