Thông báo

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng: 02/06/2019 -10:14:16 AM

Đề nghị sinh viên các khóa xem và kiểm tra các thông tin cá nhân, nếu có bổ sung, điều chỉnh kịp thời thông báo để Phòng CTSV nắm và cập nhật. Sau thời hạn ghi trên thông báo, Nhà trường sẽ không giải quyết thêm bất cứ trường hợp thắc mắc nào.

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại