Thông báo

Đường link khai báo y tế cho sinh viên trở lại Trường tiếp tục học tập sau kì nghỉ Tết.

Ngày đăng: 08/02/2022 -08:59:34 AM

Để phòng chống dịch COVID-19, trước khi trở lại Trường tiếp tục học tập sau kì nghỉ Tết, sinh viên cần thực hiện khai báo y tế.

Đường dẫn khai báo y tế: https://forms.gle/qmzFwhsPpFXqkSKB9

Người đưa tin: Phạm Quang Thuận

Tin cùng loại