Thông báo

Thông báo kết quả xét điểm rèn luyện, học bổng, chế độ chính sách (chính thức)

Ngày đăng: 29/03/2018 -08:23:42 AM

Thời gian nhận học bổng: từ ngày 29/3 đến ngày 05/4/2018

 

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại