Văn bản

Quy chế Học sinh, sinh viên ngoại trú của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

- Số văn bản: 27/2009/TT-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Quản lý Học sinh - sinh viên


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại