Văn bản

Công văn V/v Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, ký túc xá

- Số văn bản: 914/BYT-MT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Quản lý Học sinh - sinh viên


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại