Nhân sự

ctsv

Đỗ Văn Sỹ

Chức vụ/Chức danh: Trưởng phòng/Giảng viên chính

Email: dvsy@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung các lĩnh vực công tác của Phòng.

- Triển khai các hoạt động giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ học sinh, sinh viên.

ctsv

Hà Thị Mai Thanh

Chức vụ (Chức danh): Phó trưởng phòng/Giảng viên

Email: maithanhgdtc@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Theo dõi, tổ chức đánh giá và quản lý kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên.

- Triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên.

ctsv

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Chức vụ: Nhân viên

Email:nhthuy.ctsv@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên.

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên.

nguyenhang

Nguyễn Thị Hằng

Chức vụ: Nhân viên

Email: nguyenhang@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Tổ chức khám sức khỏe đầu vào, đầu ra; chăm sóc sức khỏe ban đầu và triển khai thực hiện các loại bảo hiểm của học sinh, sinh viên.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, quản lý hồ sơ sức khỏe của cán bộ viên chức.

ttnam
 

Trần Thị Nam

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: ttnam@sptwnt.edu.vn

 
 
knt
 

Lê Thị Thu Thủy

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: ltthuy@sptwnt.edu.vn

 
hth
 

Huỳnh Thị Tuyết Hương

Chức vụ (chức danh): Nhân viên

Email:hthuong@sptwnt.edu.vn