Văn bản

Công văn hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2018 - 2019

- Số văn bản: 3383/BGDĐT-GDCTHSSV

- Loại văn bản: Thông báo

- Lĩnh vực điều chỉnh: Quản lý Học sinh - sinh viên


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại