Văn bản

Quyết định về việc thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV năm học 2019 - 2020

- Số văn bản: 393/QĐ-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Quản lý Học sinh - sinh viên


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại