Cơ cấu tổ chức

dvsy

1. Họ tên: NGUYỄN TRUNG TRIỀU

Ngày sinh: 25-9-1981

Quê quán: Tuyên Hóa - Quảng Bình

Thường trú: Vĩnh Ngọc - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: 02583836780; 0905577377

Email: nguyentrungtrieucm2@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Lịch sử Đảng CSVN

Năm bắt đầu công tác: 2004

Chức danh nghề nghiệp:Giảng viên

Chức vụ: Trưởng phòng

Công việc phụ trách:

1. Xây dựng các văn bản, kế hoạch hoạt động.

2. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; quy chế, quy định về học tập và rèn luyện; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đối với người học.

3. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV”; đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với người học; chào cờ hàng tháng; giao ban công tác sinh viên; sinh hoạt sinh viên toàn trường.

4. Tổ chức các hoạt động văn - thể - mỹ, ngoại khóa cho người học.

5. Quản lý kết quả học tập và rèn luyện của người học.

6. Tổ chức tiếp nhận người học trúng tuyển, biên chế lớp.

7. Thực hiện thủ tục nghỉ học tạm thời, thôi học, buộc thôi học, chuyển trường đối với người học.

8. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho người học.

9. Ký xác nhận các giấy tờ liên quan đến người học được Hiệu trưởng ủy quyền.

10. Viết tin bài đăng Website Trường, quản lý Website Phòng.

11. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân bên ngoài, Hội khuyến học Trường đề xuất học bổng và hỗ trợ khác cho người học.

dvsy

2. Họ tên: ĐỖ VĂN SỸ

Ngày sinh: 20 -01- 1970

Quê quán: Thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên

Thường trú: Phường Vĩnh Hải - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại di động: 0914053956

Email: artvansy@gmail.com

Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ ; chuyên ngành: Hội họa

Năm bắt đầu công tác tại Trường: 1991

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Công việc phụ trách

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế, quy định về học tập và rèn luyện; quyền và nhiệm vụ của người học.

- Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện; khen thưởng, kỷ luật người học.

- Tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người học.

- Phối hợp với các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm cung cấp cho người học thông tin về chương trình, kế hoạch, quy chế đào tạo.

- Thực hiện công tác khảo sát người học; đảm bảo chất lượng; kiểm định chất lượng.

- Phụ trách công tác chủ nhiệm.

- Hỗ trợ công tác y tế trường học.

- Phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, quản lý người học ngoại trú; phối hợp với Ban Quản lý Ký túc xá quản lý người học nội trú; giữ mối liên hệ với gia đình người học.


3. Họ tên: THỊ HỒNG THÚY

Ngày sinh: 21/9/1978

Quê quán: Hà Nam

Thường trú: 31 Hoàng Trinh, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại di động: 0906556143 ; email:nhthuy.ctsv@sptwnt.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Trung cấp ; chuyên ngành: Phát thanh- Truyền hình

Năm bắt đầu công tác tại Trường: 2005

Chức danh nghề nghiệp: Cán sự

Chức vụ: Nhân viên

Công việc phụ trách (lấy phân công nhiệm vụ năm học 2017-2018)

- Quản lý công văn, giấy tờ hành chính, lưu trữ văn bản.

- Quản lý danh sách, thông tin và tình hình biến động người học.

- Quản lý hồ sơ người học.

- Thực hiện thủ tục cấp thẻ, biển tên cho người học.

- Nắm tình hình tư tưởng người học.

- Triển khai hực hiện bảo hiểm thân thể cho CBVC và người học.

- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất của Phòng.

- Ghi chép biên bản các cuộc họp, sinh hoạt Phòng, làm việc với phụ huynh và người học.

- Tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ, cung cấp thông tin việc làm cho người học.


4. Họ tên: LÊ NGỌC THÙY DƯƠNG

Ngày sinh: 07/02/1989

Quê quán: Bình Trị Thiên

Thường trú: 343/18 đường 2/4, P. Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại di động: 090 504 7289 ; email: thuyduong7289@gmail.com

Trình độ chuyên môn: trung cấp; chuyên ngành: Y sĩ Y học cổ truyền

Năm bắt đầu công tác tại Trường: 2016

Chức danh nghề nghiệp: Y sĩ

Chức vụ: Y tế cơ quan

Công việc phụ trách (lấy phân công nhiệm vụ năm học 2017-2018)

- Triển khai thực hiện bảo hiểm y tế của người học.

- Tổ chức khám sức khỏe, thực hiện khám chữa bệnh ban đầu cho người học.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBVC.

- Tuyên truyền, hướng dẫn công tác y tế học đường cho CBVC và người học.

- Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ sức khỏe của CBVC và người học.

- Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ người học.